Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Velikuusamo Oy

Y-tunnus: 23056170

Osoite: Prosessikatu 2

Postinumero: 21100

Postitoimipaikka: NAANTALI

Puhelinnumero: 040 351 8262

Sähköpostiosoite: office@velikuusamo.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Velikuusamo Oy

Nimi: Roni Aaramo

Osoite: Prosessikatu 2

Postinumero: 21100

Postitoimipaikka: NAANTALI

Puhelinnumero: 040 820 6629

Sähköposti: villehart.kuusamo@velikuusamo.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Velikuusamo Oy

Nimi: Ari Pirinen

Osoite: Ruunikkokatu 11

Postinumero: 20380

Postitoimipaikka: TURKU

Puhelinnumero: 040 358 8330

Sähköposti: ari.pirinen@velikuusamo.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään yrityksentoiminnan ylläpitämiseksi, asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asennus ja huoltotoimenpiteiden suorittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Vastuuhenkilö, Toimitusosoite, Laskutusosoite,
Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Käyttäjätunnus ja Salasana.

7. Tietojen säilytysaika

Yritys ja Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään ja tukkumyyjiltä. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa. Tietoja kerätään myös Google hakukoneen avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen
siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan säännönmukaisesti luovuttaa yrityksen ulkopuolelle ja erityisesti
tuotteiden valmistajille. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun-
tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän
tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka
mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla
vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä
mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla
pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita
käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme
tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja
palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai

poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus
rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen
artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.